Monika Suchecka Notariusz
ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 68 49, 446 60 89

monika.suchecka@kin.pl
Notariusz Monika Suchecka

Kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna
Monika Suchecka

ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 60 89, 446 68 49
kancelaria@krakowskinotariusz.pl
monika.suchecka@kin.pl

 

    Kancelaria Notarialna Monika Suchecka mieści się w centrum Krakowa (w pobliżu Galerii Krakowskiej i Dworca Głównego PKP), na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Ogrodowej nr 1 (W budynku znajduje się winda).

    Kancelaria sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje wszelkich innych czynności notarialnych. Ponadto notariusz udziela bezpłatnych porad i informacji odnośnie sporządzanych czynności.

    Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać ich dodatkowo w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

   Kancelaria udziela wszelkich porad prawnych nieodpłatnie

   Kancelaria notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć. W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Monika Suchecka notariusz