Kancelaria notarialna Krakow

Notariusz Monika Suchecka

Kancelaria Notarialna Kraków

Tani notariusz Krakow

O kancelarii notarialnej

Kancelaria Notarialna Moniki Sucheckiej mieści się w ścisłym centrum Krakowa (w pobliżu Galerii Krakowskiej i Dworca Głównego PKP), na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Ogrodowej nr 1.

Kancelaria Notarialna Moniki Sucheckiej realizuje pełen wachlarz czynności notarialnych, określonych w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Czynności notarialnych dokonuje Monika Suchecka – Notariusz Kraków

Kancelaria sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje wszelkich innych czynności notarialnych.

Podtrzymując długoletnie tradycje notariatu w Polsce Kancelaria zapewnia swoim Klientom profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do każdej sprawy.

Porad prawnych i informacji w zakresie dokonywanych czynności notariusz udziela bezpłatnie.

W uzasadnionych przypadkach czynność notarialna może być dokonana poza Kancelarią Notarialną.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na życzenie strony notariusz może dokonać ich dodatkowo w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Lokalizacja kancelarii notarialnej: Kraków Centrum

Usytuowanie Kancelarii powoduje, że jest ona doskonale skomunikowana ze wszystkimi dzielnicami Krakowa. W pobliżu Kancelarii znajduje się wiele parkingów strzeżonych umożliwiających zaparkowanie samochodu, m.in. bezpośrednio przy ulicy Ogrodowej, obok PURO Hotel, przy ulicy Św. Filipa 15, Worcella 6 i Worcella 12, jak również przy Kościele Św. Floriana. Klientom korzystającym z usług Kancelarii polecamy również korzystanie z parkingu w Galerii Krakowskiej.

Kancelaria notarialna Kraków czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. Czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów, w uzasadnionych przypadkach także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Zakres działalności

Jak możemy Ci pomóc?

Pełnomocnictwo notarialne

Udzielenie pełnomocnictwa notarialnego jest koniecznością w tych sytuacjach, w których osoba zainteresowana nie może stawić się w celu dokonania czynności prawnej, np. przy sprzedaży nieruchomości.

Umowa przedwstępna

Umowę przedwstępną stosuje się wtedy, gdy ostateczny termin podpisania docelowej umowy jest odsunięty w czasie. Dokument ten stwarza więc zobowiązanie do zawarcia takiej umowy w przyszłości, na określonych warunkach.

Sprzedaż nieruchomości

Sporządzenie aktu notarialnego to niezbędny krok, gdy przedmiot sprzedaż stanowi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rolą aktu notarialnego jest m.in. sprecyzowanie przedmiotu umowy.

Darowizna

Przedmiotem darowizny może być wszystko. W przypadku oświadczenia darczyńcy o dokonaniu darowizny, której przedmiotem jest nieruchomość lub spółdzielcze prawo do lokalu, wymaga się sporządzenia aktu notarialnego.

Testament

Spadkodawca może sporządzić testament w formie aktu notarialnego. Nie jest to obowiązkowe (z wyjątkiem testamentów z tzw. zapisem windykacyjnym), jednak praktykowane ze względów bezpieczeństwa.

Umowa deweloperska

Umowa deweloperska to dokument, który został objęty bezwzględnym wymogiem zawarcia w formie aktu notarialnego. Koszty związane z tą czynnością są ponoszone po połowie – czyli zarówno przez nabywcę, jak i dewelopera.

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku

Spadek może zostać przyjęty lub odrzucony przez spadkobiercę. Aby odrzucić spadek, konieczne jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem i sporządzenie go w formie aktu notarialnego

Umowa majątkowa małżeńska

Do najczęściej zawieranych małżeńskich umów majątkowych należy intercyza. Niezależnie od celu umowy, musi zostać spisana przed notariuszem w obecności obojga małżonków lub osób zamierzających wstąpić w związek małżeński.

Poświadczenie dziedziczenia

Wymagane do stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobierców. Do tego celu potrzebne jest albo poświadczenie dziedziczenia, albo postanowienie sądowe. Każdy z tych dokumentów ma takie same skutki prawne, jednak poświadczenie u notariusza otrzymuje się od ręki.

Kontakt z Kancelarią

Zadzwoń (12) 426 42 03 lub użyj formularza kontaktowego.

Wszelkie porady prawne udzielane są nieodpłatnie.

Dziękujemy
Wystąpił błąd podczas wysyłania. Prosimy sprbować później.