Monika Suchecka Notariusz
ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 68 49, 446 60 89

monika.suchecka@kin.pl
Monika Suchecka Notariusz

Kancelaria notarialna

Kancelaria Notarialna
Monika Suchecka

ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 60 89, 446 68 49
kancelaria@krakowskinotariusz.pl
monika.suchecka@kin.pl

 

    Kancelaria Notarialna Monika Suchecka mieści się w centrum Krakowa (w pobliżu Galerii Krakowskiej i Dworca Głównego PKP), na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Ogrodowej nr 1 (W budynku znajduje się winda).

    Kancelaria sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia oraz dokonuje wszelkich innych czynności notarialnych. Ponadto notariusz udziela bezpłatnych porad i informacji odnośnie sporządzanych czynności.

    Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać ich dodatkowo w języku obcym, jednak w takim przypadku niezbędna jest obecność tłumacza przysięgłego.

   Wszelkie porady prawne udzielane są nieodpłatnie.

Tanie usługi notarialne w centrum krakowa

   Kancelaria notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem możliwe są inne godziny i dni przyjęć. W uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii należą:

Inne czynności notarialne, które wykonywane są w kancelarii, to m.in. przygotowywanie:

Notariusz może się również podjąć takiej czynności, jak przechowywanie papierów wartościowych, pieniędzy lub innych ważnych dokumentów.

Wszystkie czynności, podejmowane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Należy pamiętać, że notariusze nie wykonują usług adwokackich, natomiast mogą świadczyć niektóre usługi zastrzeżone dla sądów, jak np. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia.

Monika Suchecka notariusz ul. Ogrodowa Kraków