Przydatne linki

Przydatne linki

Poniżej zebrano przydatne linki, które odsyłają do wielu ważnych stron mogących pomóc naszym klientom w uzyskaniu pewnej ogólnej orientacji w swojej sprawie. Znajdują się tutaj m.in. linki odsyłające do Internetowej Przeglądarki Ksiąg Wieczystych. Dzięki selekcji informacji przez specjalistów z naszej kancelarii klient otrzymuje szybki dostęp do wielu ważnych danych, które może pozyskać i z nimi się zapoznać w zaciszu swojego domu.

Internetowa Przeglądarka Ksiąg Wieczystych
Internetowa Wyszukiwarka Podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
Krajowa Rada Notarialna
Rada Izby Notarialnej w Krakowie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie
Czynności notarialne