Monika Suchecka Notariusz
ul. Ogrodowa 1/1, 31-155 Kraków
tel. (12) 426 42 03, 446 68 49, 446 60 89

monika.suchecka@kin.pl
Monika Suchecka Notariusz

Przydatne linki

Uniwersystet Jagielloński
Internetowa Przeglądarka Ksiąg Wieczystych
Internetowa Wyszukiwarka Podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym
Krajowa Rada Notarialna
Rada Izby Notarialnej w Krakowie
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sąd Apelacyjny w Krakowie
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Urząd Miasta Krakowa Wydział Geodezji
Biuro Planowania Przestrzennego w Krakowie
Monika Suchecka notariusz ul. Ogrodowa Kraków