Testament u notariusza

Testament u notariusza

Dziedziczenie testamentowe czy ustawowe?

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Gdy testament nie został sporządzony do dziedziczenia dochodzą w odpowiedniej kolejności i udziałach osoby wskazane przepisami prawa. W pierwszej kolejności są to małżonek i dzieci zmarłego. Jeżeli zmarły nie pozostawił zstępnych (dzieci, wnuków) powołani do spadku są małżonek i rodzice zmarłego. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, należny mu udział przypada rodzeństwu zmarłego w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie żyje, należy mu udział przypada dzieciom rodzeństwa. Jest to tzw. ustawowy porządek dziedziczenia.

Jak sporządzić testament u notariusza?

Jeśli spadkodawca chciałby odmiennie rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci może to uczynić jedynie przez testament. Dla sporządzenia testamentu co do zasady nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy, że spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to tzw. testament własnoręczny. Istotne jest, że nie może być on sporządzony na komputerze czy pismem maszynowym.

Do spadku testator może powołać jedną bądź kilka osób, w tym drugim przypadku jeśli nie wskaże udziałów w jakich mają one dziedziczyć, będą dziedziczyły w częściach równych.

Testament u notariusza

Ze względów bezpieczeństwa warto jednak w celu sporządzenia testamentu udać się do notariusza.

Formy aktu notarialnego będzie również wymagał testament zawierający tzw. zapis windykacyjny. Kiedy wolą spadkodawcy jest aby oznaczona osoba nabyła nie cały spadek po nim, a konkretną rzecz czy konkretną nieruchomość.

W testamencie można również zamieścić szczegółowe postanowienia dotyczące np. wydziedziczenia poszczególnych spadkobierców (jest to możliwe tylko ze ściśle określonych w Kodeksie cywilnym powodów), podstawienia innego spadkobiercy w razie gdyby pierwszy z nich nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą czy powołania wykonawcy testamentu.

W wyjątkowych wypadkach, gdy osoba, która chciałaby spisać swoją ostatnią wolę, nie może ze względu na stan zdrowia udać się do notariusza, notariusz może sporządzić testament w domu testatora lub innym miejscu, w którym on aktualnie przebywa.

Otwarcie testamentu u notariusza

Testament u notariusza może zostać otwarty i ogłoszony po wcześniejszym potwierdzeniu śmierci spadkodawcy na podstawie aktu zgonu. Otwarcie testamentu u notariusza ma wymiar formalny i może (ale nie musi) odbywać się przy wszystkich osobach zainteresowanych treścią dokumentu. Zazwyczaj celem takiego sposobu ogłoszenia testamentu jest potrzeba jego urzędowego potwierdzenia, a tym samym realizacji ostatniej woli zmarłego, a także chęć zabezpieczenia pisma przed zaginięciem czy zniszczeniem. Niejednokrotnie główną przyczyną jest również możliwość oficjalnego poinformowania spadkobierców i osób zainteresowanych o zawartości dokumentu.

Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza

Testament notarialny uznaje się za najbezpieczniejszą formę dla spadkodawcy. Na całościowy koszt spisania testamentu u notariusza składają się: taksa notarialna netto, cena za wypis do każdej strony A4 (7,38 zł) oraz podatek VAT. Maksymalna stawka (według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. Dz.U. z 2013 poz. 237) za testament zwykły wynosi 50 zł netto + VAT; przypadku testamentów zawierających zapis windykacyjny koszt może wynieść maksymalnie 200 zł netto + VAT; za to przy testamencie z zapisem zwykłym, poleceniem prawa do zachowku lub wydziedziczeniem, będzie to 150zł netto + VAT.

Czynności notarialne