Umowa majątkowa małżeństwa

Umowa majątkowa - intercyza

Co do zasady z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje ustawowy ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Małżonkowie mogą jednak ustrój majątkowy obowiązujący w ich małżeństwie zmienić zawierając umową majątkową małżeńską, w ten sposób, że mogą rozszerzyć bądź ograniczyć wspólność ustawową, wprowadzić rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową w wyrównaniem dorobków.

Podział majątku

Umowa majątkowa małżeńska (podział majątku) wymaga formy aktu notarialnego. Może zostać zawarta w takcie trwania związku małżeńskiego, ale również przed zawarciem związku małżeńskiego.

Jeżeli umowa taka jest zawierana w trakcie trwania związku małżeńskiego do umowy niezbędny jest odpis skrócony aktu małżeństwa.

Umowa taka wywiera skutki prawne od momentu jej podpisania.

Pozostałe czynności notarialne