Umowa deweloperska u notariusza

Umowa deweloperska u notariusza

Umowa notarialna z deweloperem jest umową, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania określonego budynku oraz po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości (lokalu mieszkalnego) i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za wynagrodzenie z tego tytułu. Umowa deweloperska nie jest więc umową przenoszącą własność nieruchomości, a jedynie umową zobowiązującą dewelopera do tego - nie wywołuje więc skutków rozporządzających.

Odrębną umowę przeniesienia własności zawiera się po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego i na podstawie tej umowy nabywca uzyskuje prawo własności lokalu mieszkalnego lub prawo własności gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym.

Umowa deweloperska jest uregulowana ustawą z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawa ta zawiera dokładne określenie, co powinno znaleźć się w umowie deweloperskiej, aby była ważna. Strony mogą wprowadzić do umowy dodatkowe regulacje, zgodnie z zasadą swobody umów, pod warunkiem jednak, że postanowienia te nie będą się sprzeciwiały naturze stosunku, ustawie oraz zasadom współżycia społecznego.

Przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tzw. ustawy deweloperskiej) przewidują bezwzględny wymóg zawarcia umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego. Nabywca, jeżeli jest zdecydowany na podpisanie umowy dotyczącej konkretnego mieszkania albo domu, przed podpisaniem umowy deweloperskiej powinien otrzymać od dewelopera prospekt informacyjny z załączonym do niego wzorem umowy deweloperskiej, która później zostanie zawarta, tak aby mógł się z nim wcześniej zapoznać.

Koszty umowy deweloperskiej ponoszone są po połowie przez dewelopera i nabywcę.

Pozostałe czynności notarialne