Jak odwołać pełnomocnictwo

notariusz cofnięcie pełnomocnictwa

Cofnięcie pełnomocnictwa

Udzielenie pełnomocnictwa polega na upoważnieniu osoby trzeciej do realizacji określonych czynności prawnych w imieniu mocodawcy. To, jaki zakres czynności może wykonywać pełnomocnik, musi być szczegółowo określone w treści takiego dokumentu. W rezultacie, osoba trzecia reprezentuje mocodawcę np. przy konkretnej czynności prawnej. W związku z tym cofnięcie pełnomocnictwa będzie miało skutek odwrotny – spowoduje, że upoważnienie zostanie odwołane.

Odwołanie pełnomocnictwa może mieć charakter całościowy lub częściowy. Trzeba zaznaczyć w tym miejscu, że udzielone wcześniej pełnomocnictwo może być: ogólne (osoba trzecia dokonuje wszelkich czynności związanych z tzw. zwykłym zarządem), ograniczone do czynności określonego rodzaju (pełnomocnictwo rodzajowe), albo tylko do konkretnej czynności prawnej (czyli szczególne). W dokumencie zawierającym odwołanie pełnomocnictwa notarialnego musi więc znaleźć się informacja o tym, czy pełnomocnictwo zostaje cofnięte w całości czy tylko w pewnym zakresie.

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Można zrobić to w dowolnym momencie i w dowolnej formie poprzez oświadczenie złożone pełnomocnikowi. Co więcej, cofnięcie pełnomocnictwa nie wymaga zgody pełnomocnika. Taka decyzja jest zazwyczaj efektem niewłaściwego zarządzania ze strony pełnomocnika, np. popełniania błędów czy realizacji czynności nie do końca zgodnych z wolą czy interesem mocodawcy. Niezależnie od tego, czy umocowanie zostało udzielone pisemnie lub w formie aktu notarialnego, jego cofnięcie może nastąpić poprzez złożenie oświadczenia pisemnego (jest to najczęściej wybierana forma), ustnego, drogą elektroniczną, albo również w formie aktu notarialnego. Przy czym, przy postępowaniu związanym z przeniesieniem własności nieruchomości wymagane jest, aby zarówno udzielenie pełnomocnictwa w tym zakresie, jak i jego odwołanie, było dokonane właśnie w formie aktu notarialnego (mówi o tym art. 158 oraz art. 98 Kodeksu cywilnego).

Co powinno zawierać oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa?

Oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa powinno zawierać takie elementy, jak:

  • Tytuł,
  • Miejsce i datę sporządzenia,
  • Dane mocodawcy i pełnomocnika,
  • Rodzaj udzielonego pełnomocnictwa i jego zakres,
  • Podpis mocodawcy.

Należy pamiętać, że pełnomocnik ma obowiązek zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po jego odwołaniu (art. 102 Kodeksu cywilnego). Dotyczy to również pozostałych dokumentów, które miały związek z pełnioną dotychczas funkcją. Jest to istotne ze względu na fakt, iż według polskiego prawa (art. 105 Kodeksu cywilnego) wszystkie czynności w granicach pierwotnego umocowania realizowane w imieniu mocodawcy po jego odwołaniu nadal będą ważne – z wyjątkiem sytuacji, w której druga strona wie lub mogła z łatwością dowiedzieć się o wygaśnięciu pełnomocnictwa.

Czynności notarialne