Notarialne poświadczenie podpisu

Notarialne poświadczenie autentyczności podpisu

Notarialne poświadczenie podpisu pozwala ponad wszelką wątpliwość uznać jego autentyczność, dlatego jest wymagane w przypadku niektórych czynności prawnych. Tego rodzaju poświadczenie uznaje się za niezbędne na przykład, gdy spisuje się umowę zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Poświadczenia podpisu dokonuje się również na umowie zbycia przedsiębiorstwa, umowie zbycia statku lub różnego rodzaju pełnomocnictwach.

Na czym polega poświadczenie podpisu u notariusza?

Potwierdzenie autentyczności podpisu u notariusza polega na złożeniu podpisu trwałym środkiem pisarskim w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. Aby notariusz mógł poświadczyć złożony w jego obecności podpis, wcześniej musi ustalić tożsamość osoby składającej podpis. Dlatego niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości, którym jest dowód osobisty lub paszport (ewentualnie karta pobytu). Warto zauważyć, że z dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym wiąże się, poza domniemaniem autentyczności podpisu, również domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia (tzw. data pewna). Należy jednak pamiętać, że, choć w przeważającej liczbie przypadków treść dokumentu jest poddawana analizie przez notariusza, badanie treści pisma nie należy do jego obowiązków. Warto również mieć świadomość, że poświadczenie podpisu u notariusza nie zmienia charakteru całego dokumentu na urzędowy, a jedynie sprawia, że zyskuje on urzędową klauzulę poświadczeniową. Aby cały dokument zyskał taką rangę, konieczne jest natomiast sporządzenie go w formie aktu notarialnego.

Co musi zawierać poświadczenie autentyczności podpisu?

Poświadczenie podpisu przez notariusza, aby zostało uznane za ważne, musi zawierać kilka istotnych danych. Przede wszystkim powinna znaleźć się na nim data dzienna poświadczenia, a jeśli klient ma takie życzenie - również godzina i minuta. Oprócz tego klauzula ta musi zawierać nazwę oraz adres kancelarii notarialnej, z której usług korzystamy przy poświadczeniu, podpis notariusza oraz jego pieczęć. Istotną kwestią jest to, że poświadczenie podpisu na dokumencie może nastąpić tylko wtedy, gdy jest on wykonany trwałym środkiem pisarskim, a zmiana jego treści nie jest możliwa. Warto również nadmienić, że nia ma możliwości notarialnego poświadczenia podpisu bez osobistego udziału osoby składającej podpis.

Czynności notarialne