Jak sporządzić testament u notariusza

jak sporządzić testament u notariusza

Sporządzanie testamentu to jedna z czynności notarialnych. Do jej realizacji wystarczy ustne oświadczenie woli spisane w formie aktu notarialnego. W odróżnieniu od testamentu własnoręcznego, tzw. holograficznego, trudno jest podważyć ważność takiego dokumentu. Przy testamencie zwykłym, niespisanym przez notariusza, niezadowolony spadkobierca może powołać się na wady oświadczenia woli, np. dowodząc przed sądem, że zmarły nie był świadomy, co w nim zamieszcza lub zrobił to na skutek nacisku innej osoby. Za to akt notarialny niesie ze sobą wiele istotnych korzyści.

Jakie możliwości daje spisanie testamentu u notariusza?

Sporządzenie testamentu notarialnego daje pewność, że wola testatora będzie wyrażona z najwyższą dokładnością i zgodnie z prawem. W efekcie taki dokument jest o wiele trudniejszy do obalenia. Poza tym nie znajdą się w nim zapisy, które w przyszłości mogłyby zostać szybko unieważnione przez sąd. Co więcej, obowiązkiem notariusza jest weryfikacja tożsamości testatora. Sprawdzane jest również to, czy testator działa z własnej woli, bez presji ze strony osób trzecich, oraz czy jego stan oraz aktualne okoliczności nie wyłączają zdolności do czynności prawnych.

Wszystko to minimalizuje ryzyko podważenia testamentu. Poza tym dokument jest przechowywany przez samego notariusza - tak samo, jak inne akty notarialne, w całkowicie bezpiecznych warunkach. Daje to pewność, że pismo nie zostanie bezpowrotnie zgubione ani zniszczone. Oprócz tego spadkodawca może od razu dokonać wpisu do Notarialnego Rejestru Testamentów. Daje to jeszcze większą pewność, że akt zostanie ujawniony spadkobiercom bez opóźnienia. Wpis do rejestru jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny. Podsumowując, spisanie testamentu u notariusza jest zalecane głównie ze względów bezpieczeństwa.

Jak sporządzić testament u notariusza: krok po kroku

W dokumencie spadkodawca wskazuje osoby, które mają odziedziczyć jego majątek. Poza tym może umieścić w nim tzw. zapis windykacyjny. Pozwala on na przekazanie oznaczonym osobom wyłącznie określonych przedmiotów czy nieruchomości. W rezultacie, z chwilą śmierci spadkodawcy, wskazany przedmiot od razu staje się własnością tych osób. Taki zapis jest dopuszczalny wyłącznie w testamencie notarialnym.

Jak sporządzićtestament u notariusza? Cała czynność jest bardzo prosta. Spadkodawca powinien przede wszystkim ustalić, jak chce rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Oczywiście musi zwrócić uwagę na fakt, że w skład spadku wchodzą również długi. Wszystkie informacje najlepiej spisać na kartce, a następnie udać się do kancelarii notarialnej. Sam testament jest sporządzany przez notariusza lub jego zastępcę. W razie potrzeby wyjaśniają oni wszelkie wątpliwości i dbają o to, aby przygotowany dokument w 100% odzwierciedlał ostatnią wolę testatora. Następnie akt zostaje odczytany spadkodawcy i podpisany w obecności notariusza.

Koszt sporządzenia testamentu notarialnego

Opłata za sporządzenie testamentu zwykłego wynosi maksymalnie 50 zł netto+VAT. Testament zawierający zapis windykacyjny to koszt maksymalnie 200 zł netto+VAT, za to testament z zapisem zwykłym, wydziedziczeniem lub poleceniem prawa do zachowku – 150 zł netto+VAT. Za odwołanie testamentu płaci się 30 zł netto +VAT. Do tych kwot trzeba doliczyć koszt wypisu w cenie 7,38 zł + VAT za stronę .

Czynności notarialne