Testament u notariusza

Testament u notariusza

Dziedziczenie testamentowe czy ustawowe?

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Gdy testament nie został sporządzony do dziedziczenia dochodzą w odpowiedniej kolejności i udziałach osoby wskazane przepisami prawa. W pierwszej kolejności są to małżonek i dzieci zmarłego. Jeżeli zmarły nie pozostawił zstępnych (dzieci, wnuków) powołani do spadku są małżonek i rodzice zmarłego. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, należny mu udział przypada rodzeństwu zmarłego w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie żyje, należy mu udział przypada dzieciom rodzeństwa. Jest to tzw. ustawowy porządek dziedziczenia.

Jak sporządzić testament u notariusza?

Jeśli spadkodawca chciałby odmiennie rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci może to uczynić jedynie przez testament. Dla sporządzenia testamentu co do zasady nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy, że spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to tzw. testament własnoręczny. Istotne jest, że nie może być on sporządzony na komputerze czy pismem maszynowym.

Do spadku testator może powołać jedną bądź kilka osób, w tym drugim przypadku jeśli nie wskaże udziałów w jakich mają one dziedziczyć, będą dziedziczyły w częściach równych.

Testament u notariusza

Ze względów bezpieczeństwa warto jednak w celu sporządzenia testamentu udać się do notariusza.

Formy aktu notarialnego będzie również wymagał testament zawierający tzw. zapis windykacyjny. Kiedy wolą spadkodawcy jest aby oznaczona osoba nabyła nie cały spadek po nim, a konkretną rzecz czy konkretną nieruchomość.

W testamencie można również zamieścić szczegółowe postanowienia dotyczące np. wydziedziczenia poszczególnych spadkobierców (jest to możliwe tylko ze ściśle określonych w Kodeksie cywilnym powodów), podstawienia innego spadkobiercy w razie gdyby pierwszy z nich nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą czy powołania wykonawcy testamentu.

W wyjątkowych wypadkach, gdy osoba, która chciałaby spisać swoją ostatnią wolę, nie może ze względu na stan zdrowia udać się do notariusza, notariusz może sporządzić testament w domu testatora lub innym miejscu, w którym on aktualnie przebywa.

Pozostałe czynności notarialne