Testament u notariusza

Testament u notariusza

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Gdy testament nie został sporządzony do dziedziczenia dochodzą w odpowiedniej kolejności i udziałach osoby wskazane przepisami prawa. W pierwszej kolejności są to małżonek i dzieci zmarłego.

Testament u notariusza - jakie dokumenty?

Jeśli jednak spadkodawca chciałby odmiennie rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci może to uczynić jedynie przez testament. Dla sporządzenia testamentu co do zasady nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Wystarczy, że spadkodawca napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Do spadku może powołać jedną bądź kilka osób, w tym drugim przypadku jeśli spadkodawca nie wskaże udziałów w jakich mają one dziedziczyć, będą dziedziczyły w częściach równych. Ze względów bezpieczeństwa warto jednak w celu sporządzenia testamentu udać się do notariusza.

Testament spisany u notariusza

Formy aktu notarialnego będzie również wymagał testament zawierający tzw. zapis windykacyjny. Kiedy wolą spadkodawcy jest aby oznaczona osoba nabyła nie cały spadek po nim, a konkretną rzecz czy konkretną nieruchomość.

W testamencie można również zamieścić szczegółowe postanowienia dotyczące np. wydziedziczenia poszczególnych spadkobierców (jest to możliwe tylko ze ściśle określonych w Kodeksie cywilnym powodów), podstawienia innego spadkobiercy w razie gdyby pierwszy z nich nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą czy powołania wykonawcy testamentu.

Pozostałe czynności notarialne