Zakres czynności

Pełen zakres czynności notarialnych
Do zakresu czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii należą:
 1. sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
  • umowy sprzedaży
  • umowy przedwstępne
  • umowy deweloperskie
  • umowy darowizny
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy działu spadku
  • umowy spółki
  • umowy przeniesienia własności nieruchomości
  • umowy zamiany
  • akty ustanowienia służebności gruntowych i osobistych
  • testamenty
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • umowy o podział majątku wspólnego
 2. sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 3. sporządzanie innych czynności notarialnych, w szczególności:
  • sporządzanie poświadczeń
   • sporządzanie protokołów (w tym m.in. protokoły Zgromadzeń Spółek, Zebrań Wspólnot Mieszkaniowych)
  • prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
Pozostałe czynności notarialne